РАНИ ЈАВНИ УВИД ЗА ИЗРАДУ ПДР -а ДЕЛА ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БРОЈ 222, ПОТЕС “МЕЗДРЕЈА” КО ЦРНИ ВРХ, ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

среда, 17 август 2022

У постојећем стању овај пут треба реконструисати и проширити са циљем да се створе услови да пут добије две саобраћајне траке са ширином од по 3,0 м' што ће побољшати пропусну моћ пута и повећати брзину путовања до Старе Планине.
Укупна површина у оквиру границе Плана је око 04,11.30 ха.

Комплетан документ можете преузети овде.