Радови - 11.07.2016.

понедељак, 11 јул 2016

Дана 11.07.2016 године изводиће се радови на издизању поклопаца шахти на улицама у граду.

Радови ће се изводити у следећим улицама у граду:

1. ул. Луке Лазаревића
2. ул. Др. Хаџића
3. ул. 9 - те бригаде
4. ул. Добривоја Радосављевића Бобија (наставак радова)

У наведеним улицама доћи ће до успорења саобраћаја због извођења радова.


Извођач радова је "Betonex" ДОО Зајечар који се изводе по уговору бр. 83/1-16 од 15.04.2016. године.


11.07.2016 године изводиће се радови на поправци некатегорисаног пута у селу Понор.
Извођач радова је "Кипертранс" ДОО из Књажевца који се изводе по уговору бр.119/1-16 од 13.05.2016. године.