Катастарски премер грађевинског земљишта

среда, 13 јун 2018

Обавештавамо грађане који живе на подручју “Џервиновог насеља” , да је у
току катастарски премер грађевинског земљишта а у циљу израде Пројекта
препарцелације који ће бити обрађен у наредном периоду, после завршетка
премера. По усвајању Пројекта препарцелације општина Књажевац ће
омогућити власницима објеката откуп грађевинског земљишта око својих већ
изграђених објеката које је у власништву општине Књажевац.

JP Preduzeće za razvoj, urbanizam i izgradnju
opštine Knjaževac