Квартални извештаји

2019.

Извештај за I квартал 2019.

Извештај за II квартал 2019.

2018.

Извештај за I квартал 2018.

• Извештај за II квартал 2018.

Извештај за III квартал 2018.

Извештај за IV квартал 2018.


2017.

• Извештај за I квартал 2017.

• Извештај за II квартал 2017.

• Извештај за III квартал 2017.

Извештај за IV квартал 2017.


2016.

• Извештај за I квартал 2016.

• Извештај за II квартал 2016.

• Извештај за III квартал 2016.

• Извештај за IV квартал 2016.


2015.

• Извештај за I квартал 2015.

• Извештај за II квартал 2015.

• Извештај за III квартал 2015.

• Извештај за IV квартал 2015.


2014.

• Извештај за I квартал 2014.

• Извештај за II квартал 2014.

• Извештај за III квартал 2014.

• Извештај за IV квартал 2014.

» I део.

» II део.