Програм пословања ЈП "Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац"

Програм пословања предузећа са финансијским планом за 2019. годину

Ценовник услуга ЈП "Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац" за 2019. годину
Програм пословања предузећа са финансијским планом за 2018. годинуПрограм о измени и допуни програма пословања предузећа за 2017. годину

Програм пословања предузећа са финансијским планом за 2017. годинуПрограм о измени и допуни првог програма о измени и допуни програма пословања предузећа са финансијским планом за 2016. годину

Први програм о измени и допуни програма пословања предузећа са финансијским планом за 2016. годину

Програм пословања ЈП "Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац" за 2016. годинуДруги програм о измени и допуни програма пословања предузећа за 2015. годину

Измена програма пословања ЈП "Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац" за 2015. годину

Програм пословања ЈП "Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац" за 2015. годинуПрограм о измени и допуни програма пословања предузећа са финансијским планом прихода и расхода за 2014. годину

• Програм пословања ЈП "Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац" са финансијским планом прихода и расхода за 2014. годину и Програм уређивања грађевинског земљишта општине Књажевац за 2014.


• Ребаланс буџета Дирекције за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац за 2013.