Јавни огласи и обавештења

Јавни огласи и обавештења уторак, 16 октобар 2018 11:26 СО КЊАЖЕВАЦ – ОПШТИНСКА УПРАВАОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ ,КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ


Опширније

Општина Књажевац

Општина Књажевац се налази у источном делу Србије, уз границу са Републиком Бугарском и улази у састав Тимочке Крајине. Налази се на северној географској ширини од 43°20'...


Опширније

Бањица

Не зна се тачно када су људи, лечења ради, почели да се купају у овим изворима, али постоје налази још из праисторије, затим римског периода, као и у...


Опширније

Асфалтирање

Одржавање улица и локалних путева у Књажевцу је један од приоритета Дирекције за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац.


Опширније
1234

Измена и допуна ПГР туристичког насеља Коњарник на Старој планини

 • ПДФ

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

Текстуални део плана преузмите овде.


ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

 1. Извод из просторног плана општине Књажевац
 2. Топографско катастарски план са границом Плана
 3. Постојећа намена површина
 4. План режима коришћења грађевинског земљишта
  4а. Табеле уз лист бр. 4
 5. Планирана намена површина
 6. Саобраћајно решење са нивелацијом и регулацијом
  6а. Саобраћајно решење са нивелацијом и регулацијом и аналитичко-геодетским елементима
 7. План мреже инфраструктуре

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ НАСЕЉА “КОЊАРНИК” НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ

Текстуални део извештаја преузмите овде.
Графички прилог извештаја преузмите овде.